Я, (надалі – клієнт), виступаючи в якості суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (надалі – Закон), при натисканні кнопки “Отримати кредит” надаю Сервісу “Фінансович” (надалі – “Сервіс”) згоду на:

 • Обробку Сервісом моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні довідки, номери телефонів, адресу електронної пошти, а також інша інформація, що надається мною Сервісу та підлягає під визначення персональних даних.
 • Надаю згоду Сервісу на оброблення та передачу операторами мобільного зв’язку телекомунікаційних даних, зібраних номерів телефонів.
 • Використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту (стаття 10 Закону), з метою:
 1. надання мені пропозицій продуктів і послуг Сервісу;
 2. аналізу моїх даних та мого обслуговування як клієнта Сервісу;
 3. просування послуг Сервісу;
 4. отримання мною фінансової інформації;
 • Сервіс “Фінансович” має право зберігати та обробляти персональні дані, які надав клієнт. Всі дані зберігаються на території України в безпечному програмно-апаратному комплексі, який виключає можливість доступу до даних третім особам.

Інформація та всі послуги сервісу для клієнтів надаються безкоштовно!

 • За відсутності потреби отримання інформаційних сповіщень при моєму звернені на e-mail: info(собачка)finansovich.com.ua із запитом на видалення моїх персональних даних з бази даних, Сервіс “Фінансович” зобов’язується видалити мої персональні дані. Видалення відбувається протягом трьох днів з моменту верифікації клієнта.
 • Фактом погодження та надання цієї Згоди є проставлення мною відмітки у електронній формі під цією Згодою, що є підтвердженням того, що я, як суб’єкт персональних даних, надаю Сервісу згоду на обробку та використання своїх персональних даних беззастережно і без обмежень відповідно до вимог Закону. У процесі обробки Сервіс несе відповідальність за збереження моїх персональних даних, в тому числі зобов’язується не розкривати персональні дані третім особам без моєї попередньої згоди, крім випадків прямо передбачених законодавством України та цією Згодою.
 • Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.
 • Сервіс здійснюватиме обробку Персональних даних з використанням засобів автоматизації, а також без використання таких засобів.
 • Згода на обробку персональних даних надається строком на 5 (п’ять) років з дати її надання, або на інший строк, якщо такий передбачений законодавством.
 • Підтверджую, що я проінформований (а) про свої права як суб’єкта персональних даних, визначених Законом, метою обробки даних, а також про той факт, що мої персональні дані включені до бази персональних даних «Клієнти», власником якої є Сервіс і, у зв’язку з цим, я не потребую подальшого письмового інформування про вказані вище обставини та інші дії, які можуть бути вчинені з моїми персональними даними.
 • До цієї Згоди застосовується законодавство в сфері захисту інформації, персональних даних і тому подібне відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Закон України «Про інформацію», тощо.